Årsmöte 2021, 27/2, kl. 14:00
 

Välkommen på Blue Bird Jazzclubs årsmöte den 27/2 kl. 14:00 via mötesverktyget Zoom. Vill du delta? Skicka då ett mail till vår ordförande Marianne via marianne@bluebird.se så kommer hon skicka ut en möteslänk strax innan mötet startar.

För att ha rösträtt under mötet så behöver du vara medlem.
Du betalar medlemsavgift som är 50:- via plusgiro 478 25 45-0. Det är viktigt att du skriver namn och e-post tydligt så att vi kan sända vår info till dig!
Medlemskort kan vi i nuläget inte dela ut men ditt medlemskap sparas i en lista tillsvidare.
Vi planerar för klubbens 70-årsjubileum och Jazzfestivalens 50-årsjubileum i år och behöver all stötting vi kan få i att du betalar medlemsavgiften.

 

© 2020 Blue Bird Jazz Club

Box 188 | 291 22 Kristianstad | 0708 - 10 21 55 | info@bluebird.se