Vi har en rad samarbeten för att få vår verksamhet att fungera. Här är några som på olika sätt bidrar till att vi kan lyssna på högklassig jazz i Kristianstad. Utan inbördes ordning:

Samarbeten

© 2019 Blue Bird Jazz Club

Box 188 | 291 22 Kristianstad | 0708 - 10 21 55 | info@bluebird.se