Samarbeten

Vi har en rad samarbeten för att få vår verksamhet att fungera. Här är några som på olika sätt bidrar till att vi kan lyssna på högklassig jazz i Kristianstad. Utan inbördes ordning: