Blue Bird Jazz Club

Stöd jazzen i Kristianstad! Bli medlem!

Som medlem får Du

Du som vill betala medlemsavgift gör sker på plusgiro 478 25 45-0. Det är viktigt att du skriver namn och adress tydligt så att vi kan sända vår info till dig!
Medlemsavgift för 2016 är 200 kr/person eller 300 kr/familj (2 personer skrivna på samma adress).
Medlemskort skickar vi med posten.

Som medlem får du:
Fri entré till medlemskvällar.
Medlemsrabatt på entrén vid våra konserter.
Programinfo i brevlådan eller till din e-post.
Orkesterjournalen till rabatterat prenumerationspris.
Dessutom försöker vi komplettera med lite annat smått och gott under året för just dig som är medlem.


Något du undrar över?
Tag kontakt med någon i styrelsen
eller skicka ett mail: info@bluebird.se